Tioman

Certyfikaty

Posiadamy szereg certyfikatów wspomagających zachowanie najwyższej, jakości na nasze produkty oraz usługi.

1. SO 9001: 2015 ISOQAR Numer Certyfikatu 4259-Q15-001PL Produkcja, sprzedaż, zarządzanie projektowaniem i montażem konstrukcji stalowych i aluminiowych, znaków i tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, elektroniki drogowej, małej architektury oraz informacji miejskiej, turystycznej i kolejowej.

2. Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 009-UWB-078 Balustrady i ogrodzenia dla pieszych i rowerzystów należące do grupy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oznaczonych, jako U-11a, U-12a i U-12b wykonane wg Aprobaty Technicznej IBDiM nr AT/2011-02-2734/3

3. Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 2525-CPR-PL19/1043 elementy i zestawy konstrukcji stalowych i aluminiowych wytwarzane wg klasy wykonania EXC1, EXC2 EXC3 zgodnie z wymaganiami PN-EN 1090-1+A1:2012

4. Certyfikat 0058-L-25-05-2019 potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych obowiązujących w procesach spawalniczych zgodnych z PN-EN ISO 3834-2

5. Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 1833-CRP-0066 Stałe pionowe znaki drogowe zgodne z EN 12899-1:2007

6. Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 1833-CRP-0067 Konstrukcje wsporcze do pionowych znaków TIOMAN PASSIVE SAFETY SIGN SUPPORT T-SAFE zgodne z EN 12899-1: 2007, EN 12767:2007

 

 

WYRÓŻNIENIA