Tioman

Remont nawierzchni DK 75, odc Niepołomice – Szarów, od km 4+263,00 do km 12+525,00

Zdjęcie realizacji: 
Inwestor: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Główny wykonawca: 
Strabag Sp. Z o.o.

Nazwa zadania: "Remont nawierzchni DK 75, odc Niepołomice – Szarów, od km 4+263,00 do km 12+525,00"

Zakres prac: Montaż barierek wygrodzeniowych U-12a

Termin realizacji: 
2014
Luty