Tioman

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin – droga wojewódzka Nr 168

Zdjęcie realizacji: 
Inwestor: 
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Główny wykonawca: 
Skanska S.A.

Nazwa zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin – droga wojewódzka Nr 168

Zakres prac:

  • Montaż oznakowania pionowego
  • Montaż oznakowania aktywnego  
Termin realizacji: 
2014
Październik