Tioman

Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875

Zdjęcie realizacji: 
Inwestor: 
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich + Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Główny wykonawca: 
Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z o.o.

Nazwa zadania: Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875

Zakres prac:

  • Monataż barierek wygrodzeniowych w ilości ok 4000 mb
  • Montaż oznakowania pionowego
  • Montaż oznakowania aktywnego solarnego

 

Termin realizacji: 
2014
Listopad