Tioman

DW 765 Staszów-Osiek

Zdjęcie realizacji: 
Inwestor: 
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Główny wykonawca: 
TRAKT S.A.

Nazwa zadania: DW 765 Staszów-Osiek

Zakres prac:

  • Montaż oznakowania pionowego
  • Montaż barierek wygordzeniowych
  • Montaż znaków aktywnych solarnych
Termin realizacji: 
2014
Listopad