Tioman

Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów – Lublin – Piaski. Zadanie nr 5: Rozbudowa drogi krajowej nr 17 (12) na odcinku Lublin (węzeł Witosa) – Piaski (początekobwodnicy) od km 616+616 do km 630+400 w zakresie: - budowy kanalizacji technologicznej

Zdjęcie realizacji: 
Inwestor: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Główny wykonawca: 
STRABAG Sp. z o.o.

Nazwa zadania: Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów – Lublin – Piaski. Zadanie nr 5: Rozbudowa drogi krajowej nr 17 (12) na odcinku Lublin (węzeł Witosa) – Piaski (początekobwodnicy) od km 616+616 do km 630+400 w zakresie: - budowy kanalizacji technologicznej i zasilania dla urządzeń telematycznych; - oznakowanie pionowe; - ogrodzenie terenów Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP)

Zakres prac: 

  • Montaż tablic typu E
  • Montaż konstrukcji wsporczych

 

Termin realizacji: 
2014
Wrzesień