Tioman

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nt 676 – rozbudowa skrzyżowania w Supraślu

Zdjęcie realizacji: 
Główny wykonawca: 
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o.

Nazwa zadania: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nt 676 – rozbudowa skrzyżowania w Supraślu"

Zakres prac: Oznakowanie pionowe w ramach zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nt 676 – rozbudowa skrzyżowania w Supraślu"

Termin realizacji: 
2014
Wrzesień