Tioman

DOTACJE NA INNOWACJE

dotacje

DOTACJE NA INNOWACJE

Inwestujemy w waszą przyszłość
Firma Tioman Sp. z o.o. Spółka komandytowa realizuje projekt w ramach Działania 6.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA
Projekt numer: WND-POIG.06.01.00-04-018/13
Nazwa projektu: „Wdrażanie PRE przez firmę Tioman Sp. z o.o. Spółka komandytowa”

Kwota projektu ogółem: 376 559,75 PLN
Udział Unii Europejskiej: 215 059,87 PLN
Okres realizacji: 2013 – 2015
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO